Поиск

EPDM

EPDM

EPDM
Temperaturowy zakres stosowania: -50°C do +120°C, krótkotrwały do +140°C
odporny: 
- aceton, alkohol etylowy, 
- gorącą wodę i parę wodną, 
- roztwory kwasów i zasad, 
- ketony, estry i etery małocząsteczkowe, 
- roztwory mydła, środki piorące, 
- trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, 
- płyny hamulcowe (DA1),
 nieodporny: 
- węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane, 
- oleje i smary mineralne, 
- ropa naftową, 
- benzynę,
SZCZEGÓŁOWA TABELA ODPORNOŚCI W ZAKŁADCE "MATERIAŁY"

  • płyta gumowa lita kolor: czarny materiał: EPDM szerokość: 1m lub 1,2m lub 1,4m (w zależności od preferencji) cena podana z m2 <>podane ceny są cenami detalicznymi – przy większych ilościach przewidujemy rabaty

Showing 1 - 1 of 1 item