Search

NBR Rubber

NBR Rubber

NBR Rubber
Temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +100°C, krótkotrwały do +130°C
odporny: 
- węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, ropę naftową 
- mineralne oleje i smary, 
- oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, silnikowe, transformatorowe, opałowe, 
- lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, 
- niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, I-HSB (emulsje olejowo-wodne i wodno-olejowe) i HSC (mieszaniny poliglikolu z wodą), 
- rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
nieodporny: 
- węglowodory aromatyczne i chlorowane (np.benzen, tri,tetra), 
- estry, rozpuszczalniki polarne, 
- oleje i smary silikonowe, 
- trudno palne ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych), 
- płyny hamulcowe na bazie glikoli (niebieskie)
SZCZEGÓŁOWA TABELA ODPORNOŚCI W ZAKŁADCE "MATERIAŁY"
Showing 1 - 3 of 3 items