Search

EPDM Rubber

EPDM Rubber

EPDM Rubber
Temperaturowy zakres stosowania: -50°C do +120°C, krótkotrwały do +140°C
odporny: 
- aceton, alkohol etylowy, 
- gorącą wodę i parę wodną, 
- roztwory kwasów i zasad, 
- ketony, estry i etery małocząsteczkowe, 
- roztwory mydła, środki piorące, 
- trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, 
- płyny hamulcowe (DA1),
 nieodporny: 
- węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane, 
- oleje i smary mineralne, 
- ropa naftową, 
- benzynę,
SZCZEGÓŁOWA TABELA ODPORNOŚCI W ZAKŁADCE "MATERIAŁY"

Showing 1 - 9 of 9 items