Search

Silicone Rubber Sheet

Silicone Rubber Sheet

Silicone Rubber Sheet
Temperaturowy zakres stosowania: -60°C do +200°C, krótkotrwały do +230°C
 odporny:
- oleje i smary mineralne, oleje silnikowe, przekładniowe,
- rozcieńczone roztwory soli,
- alkohole,
- warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne typu typu HSD,
nieodporny:
- stężone kwasy i zasady,
- estry i etery,
- węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
- parę wodną pow. 110°C,
SZCZEGÓŁOWA TABELA ODPORNOŚCI W ZAKŁADCE "MATERIAŁY"
Showing 1 - 16 of 16 items