Załącznik P 02.09 - Warunki techniczne produkcji

wersja 3 z dnia 9.10.2023 r.

1. Dotyczy:

Niniejszy dokument określa warunki techniczne produkcji wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i materiałów uszczelkarskich wykonywanych na zlecenie klienta z materiałów dostępnych z magazynu oraz materiałów powierzonych.

 

2. Produkcja (operujemy wymiarami metrycznymi):

Wyroby wykonywane są na zlecenie klienta w oparciu o:

□      katalog dostępnych profili (dot. wyrobów toczonych)

□      dostarczony wzór

□      dostarczoną dokumentację techniczną

 

3. Wyroby na podstawie wzoru

Za wzór uznaje się wyrób fabrycznie nowy, wyrób zużyty w stopniu pozwalającym na odtworzenie oryginalnego kształtu, rysunek odręczny, rysunek techniczny w formacie innym niż dxf. W każdym przypadku klient musi wykonać wymiarowanie lub zatwierdzić pomiar wykonany przez STAMAR. Wyroby wykonywane w oparciu o dostarczone przez klienta wzory stanowią pracę odtwórczą, w związku z czym STAMAR nie przyjmuje odpowiedzialności za ich walory funkcjonalne, montażowe, czy użytkowe. STAMAR zastrzega sobie prawo do decydowania o zastosowaniu tolerancji wymiarowych. Tolerancje wymiarowe mogą być ustalone z klientem indywidualnie wg potrzeb. Opłata za wykonanie projektu wliczona jest w cenę wyrobu.

Wymiary:
dla obrabiarki CNC potrzebne są wymiary metryczne:

Zabudowa x Zabudowa x Uszczelka, czyli średnica gniazda - elementów metalowych gdzie montowana jest uszczelka:

  1. średnica wałka
  2. średnica obudowy
  3. wysokość (szerokość) uszczelki.

4. Wyroby na podstawie dokumentacji technicznej klienta

Za dokumentację techniczną uznaje się projekt w skali 1:1, w formacie dxf 2000 lub dwg wraz z rysunkiem technicznym z wymiarami w formacie pdf.

STAMAR nie przyjmuje odpowiedzialności za walory funkcjonalne, montażowe, użytkowe wyrobów w całości wykonanych zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną.

5. Klasa dokładności wykonania

dostępne klasy dokładności dla poszczególnych grup maszyn:

□      plotery tnące (cięcie z płyty nożem oscylacyjnym) (tolerancje wg normy ISO 2768-1 c,v)

□      obrabiarka (tokarka) CNC (obróbka skrawaniem) (tolerancje wg normy ISO 2768-1 m,c,v)

□      laser – ustalenia indywidualne

□      forma – ustalenia indywidualne

6. Parametry surowców

Parametry techniczne surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów znajdują się w kartach charakterystyki dostarczanych przez producentów surowców. Karty charakterystyki są udostępniane na życzenie klienta. Tolerancje dla wymiarów nominalnych surowców, jak np. grubość płyty gumowej, podawane są przez producenta surowca w dokumentacji technicznej i STAMAR nie ingeruje w trakcie obróbki w tenże parametr, np. podczas frezowania, STAMAR nie ponosi odpowiedzialności za te tolerancje.

 

Tolerancje surowców:

tolerancje płyt na grubości: standardowo +/- 10%

twardość materiałów toczonych: standardowo Twardość: +/- 85˚ Shore A, inne twardości na zapytanie

twardość gum litych: standardowo Twardość: +/- 60˚ Shore A, inne twardości na zapytanie

7. Dobór materiału:

W celu doboru materiału należy podać:

  1. warunki pracy,
  2. temperaturę,
  3. ciśnienia,
  4. medium (z jakimi substancjami uszczelka ma kontakt)
  5. i zastosowanie uszczelniacza,
  6. określić materiał: np. guma lita / guma porowata / tworzywo / klingieryt lub inne.

Dostępne materiały:

□       gumy lite (SBR, NBR, EPDM, MVQ, FKM, CR, gumy trudnopalne i inne)

□       gumy porowate (CR, EPDM, MVQ i inne)

□       płyty uszczelkarskie (Gambit, Temac, Polonit, Motorit, i inne płyty klingierytowe)

□       fibra

□       preszpan

□       teflon PTFE

8. Tolerancje i odchyłki dla wyrobów z gum litych, tworzyw sztucznych, płyt uszczelkarskich oraz metali

 

STAMAR stosuje tolerancje wg normy ISO 2768-1 dla wymiarów liniowych, dla których nie określono tolerancji na rysunku technicznym.

W przypadku, gdy zamawiający nie określi klasy dokładności wykonania wyrobu podczas przyjmowania zlecenia, domyślnie zostanie zastosowana tolerancja zgrubna (c)

 

Odchyłki graniczne wymiarów liniowych, bez uwzględnienia krawędzi załamanych:

Zakres tolerancji nominalnej
[mm]

Klasa tolerancji

f (dobra)
[mm]

m (średnia)
[mm]

c (zgrubna)
[mm]

v (bardzo grubna)
[mm]

0,5 - 3

±0,05

±0,10

±0,15

-

> 3 - 6

±0,05

±0,10

±0,20

±0,50

> 6 - 30

±0,10

±0,20

±0,50

±1,00

> 30 - 120

±0,15

±0,30

±0,80

±1,50

> 120 - 400

±0,20

±0,50

±1,20

±2,50

> 400 - 1000

±0,30

±0,80

±2,00

±4,00

> 1000 - 2000

±0,50

±1,20

±3,00

±6,00

> 2000 - 4000

-

±2,00

±4,00

±8,00

Pozostałe tolerancje podlegają indywidualnej ofercie. Produkty wykonywane będą zgodnie ze sztuką oraz właściwościami charakterystycznymi dla obróbki poszczególnych materiałów.

9. Tolerancje i odchyłki dla wyrobów z gumy porowatej lub pianki

 

Dla wymiarów wyrobów z gumy porowatej lub pianki, dla których nie określono tolerancji na rysunku technicznym, STAMAR stosuje tolerancje wg normy ISO 3302-1: E3.

Wymiar nominalny

Klasa tolerancji

od

 do

E1

E2

E3

0

1.5

+/- 0.15

+/- 0.25

+/- 0.40

1.5

2.5

+/- 0.20

+/- 0.35

+/- 0.50

2.5

4.0

+/- 0.25

+/- 0.40

+/- 0.70

4.0

6.3

+/- 0.35

+/- 0.50

+/- 0.80

6.3

10

+/- 0.40

+/- 0.70

+/- 1.00

10

16

+/- 0.50

+/- 0.80

+/- 1.30

16

25

+/- 0.70

+/- 1.00

+/- 1.60

25

40

+/- 0.80

+/- 1.30

+/- 2.00

40

63

+/- 1.00

+/- 1.60

+/- 2.50

63

100

+/- 1.30

+/- 2.00

+/- 3.20

Pozostałe tolerancje podlegają indywidualnej ofercie. Produkty wykonywane będą zgodnie ze sztuką oraz właściwościami charakterystycznymi dla obróbki poszczególnych materiałów.

10. Płyty grafitowane

Uszczelki grafitowane są wykonane z materiału o specyficznej strukturze, składającej się z warstw grafitu i blachy. Ta struktura wpływa na charakterystyczne wykończenie krawędzi cięcia wyrobu. Uszczelki grafitowane posiadają zadziory i wywinięcia po jednej stronie. Te nierówne krawędzie wynikają z metody produkcji, która polega na wycinaniu ich nożem oscylacyjnym na ploterze. W trakcie tego procesu nóż wchodzi w materiał, powodując wywinięcie blachy oraz tworząc zadziory na krawędziach uszczelki. Link do zdjęcia prezentującego wykończenie krawędzi: https://sklep.stamarpoznan.pl/3218-thickbox_default/uszczelka-do-wlazu-rewizyjnego-pieca-viessmann.jpg

11. Wygląd zewnętrzny / Walory wizualne

Sposób wykończenia krawędzi/powierzchni ciętych nożem oscylacyjnym będzie się różnił od produktów wykonywanych z formy. Może być widoczne miejsce zagłębienie noża, w zależności od obrabianego materiału krawędzie mogą nie być jednolite, z minimalnym skosem.
Walory estetyczne wykończenia krawędzi/powierzchni nie wpływają na funkcjonalność detalu.
Wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące koloru, rozciągliwości materiału, szczegółowości wykończenia, dodatkowych walorów wizualnych, powinny być zawarte w zapytaniu.

Za wady powstałe w wyniku w/w przyczyn STAMAR nie bierze odpowiedzialności.

12. Dokumenty jakościowe

 

Na żądanie klienta STAMAR dostarczy dokumenty jakościowe wg tabeli:

 

Dokument

Etap, na którym należy zgłosić zapotrzebowanie

Świadectwo jakości

każdy

Deklaracja zgodności 2.1

każdy

Deklaracja zgodności 2.2

zapytanie

Atest 3.1

zapytanie

Atest 3.2

zapytanie

Atest materiałowy spożywczy

zapytanie

Atest PZH, Atest WRAS

zapytanie

Oświadczenie o pochodzeniu towaru

zapytanie

13. Magazynowanie

Wyroby należy przechowywać na płaskim podłożu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem czy zabrudzeniem. Dodatkowo wyroby z PU (poliuretanu) zaleca się chronić przed światłem UV.

14. Inne uwagi

Art.  38.  [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przedstawione powyżej warunki.